Bez Šance Fest


PŘEDSTAVENÍ
Festival Bez Šance Fest je letní benefiční hudební festival orientovaný ve stylech jako punk-rock, ska, rockabilly a hardcore, který se koná od roku 2015. Cílem festivalu je přiblížení punkové subkultury lidem, kteří ji doposud vnímají spíše negativně a zároveň se snaží pomoci dětem, které to potřebují. Chceme spojit příjemné s užitečným a ukázat lidem, že i zábavou se dá pomáhat těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Festival se taktéž vymezuje proti jakémukoliv násilí, rasismu, xenofobii, extrémismu a týrání zvířat.
Výtěžek ze vstupného bude věnován v podobě daru na Oddělení dětské hemato-onkologie Dětské kliniky FN Hradec Králové, které je jedno z osmi specializovaných pracovišť v České republice pro péči o děti se zhoubným onemocněním.
Festival si vybudoval svoji tradici a pevné místo na poli českých festivalů zaměřených na punkovou subkulturu a s návštěvností kolem 500 účastníků se řadí ke středně velkým akcím tohoto typu v České republice. V roce 2024 se bude konat desátý ročník. Festival se uskuteční v termínu 19. - 20. 7. 2024 v Polici nad Metují. Vystoupí na něm 18 kapel. Organizátoři dávají kromě známých kapel na této scéně prostor i mladým a nadějným kapelám, čímž se podílejí na rozvoji kultury v České republice.
Organizátory festivalu jsou nadšenci a dobrovolníci z celé České republiky, kteří každoročně obětují pro festival spoustu úsilí, času, energie a vlastních finančních zdrojů bez nároku na odměnu. Na posledním ročníku festivalu se nám podařilo překročit částku 95 000 Kč, která byla věnována na Oddělení dětské hemato - onkologie Dětské kliniky FN Hradec Králové.
Kromě hudebního programu, festival připravuje i doprovodný program s nabídkou sportovních aktivit, jako skate minirampa, slackline, fotbal, kubb, kulturně vzdělávací program dávající prostor prezentace neziskovým organizacím, jako Food not Bombs apod...

BILANCE
Celkově na předchozích osmi ročnících vystoupilo 110 kapel ze 4 států, dorazilo 3 493 diváků a bylo vybráno bezmála 372 000 Kč s tím, že první dva ročníky akce nebyly benefiční.
Program a samotné řízení festivalu zajišťují 4 hlavní organizátoři a kolektiv cca 12 dobrovolníků, zajišťujících např. páskování u vstupu, dozor u pódia apod...

PLÁNY
Do budoucna chceme více spolupracovat s předními tuzemskými interprety a zároveň zvát více kapel ze zahraničí. Snažíme se naslouchat naším navštěvníkům a vyhovět jejich hudebnímu vkusu, ale zároveň jim ukázat nové, nebo dosud neobjevené, leč kvalitní, soubory. Momentálně nepředpokládáme další nárůst kapel, 18 je ideální počet pro dva dny. Rádi bychom nabídli festival plný kvalitní muziky alternativní scény.
Dále bychom rádi přijali více doprovodného programu, jako jsou různé sportovní, vzdělávací, či kulturní aktivity. Jsme otevřeni jakémukoliv podnětu, či nápadu, který není nijak v rozporu s myšlenkou festivalu.
Festival chceme i nadále udržet jako benefiční a stále příspívat na Oddělení dětské hemato - onkologie Dětské kliniky FN Hradec Králové.
Co se týče místa festivalu, rádi bychom ho zachovali v Hospůdce U Pavla. Areál je velmi útulný, příjemný a navíc není přímo ve městě, tudíž není vnímán jako negativní, či rušivý prostor. Jeho hlavní výhodou je množství zastínění od stromů, které v parném letním dni přijde vhod.